Съобщение на Комисията относно създаването на форум за обсъждане на политиките и практиката на ЕС в сферата на правосъдието