Заключение на генералния адвокат Y. Bot, представено на 30 юни 2016 г.#Xabier Ormaetxea Garai и Bernardo Lorenzo Almendros срещу Administración del Estado.#Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Supremo.#Преюдициално запитване — Eлектронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/21/ЕО — Член 3 — Безпристрастност и независимост на националните регулаторни органи — Институционална реформа — Сливане на националния регулаторен органи с други регулаторни органи — Освобождаване от длъжност на председателя и на един член на слетия национален регулаторен орган преди изтичането на мандата им — Основание за освобождаване от длъжност, непредвидено в националното право.#Дело C-424/15. Заключение на генералния адвокат Y. Bot, представено на 30 юни 2016 г.