Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7849 – Mol Hungarian Oil and Gas/Eni Hungaria/Eni Slovenija) (Text av betydelse för EES)