Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7849 – Mol Hungarian Oil and Gas/Eni Hungaria/Eni Slovenija) (Dokuments attiecas uz EEZ)