Обявление за заемане на длъжност PE/196/S — Директор (функционална група AD, степен 14) — Генерална дирекция за писмени преводи — Дирекция за поддръжка и технически услуги за писмените преводи