Заключение на генералния адвокат Fennelly представено на9 октомври 1997 г.