Sklepni predlogi generalnega pravobranilca H. Saugmandsgaarda Øeja, predstavljeni 5. oktobra 2016.$