Věc T-468/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. dubna 2018 – Verein Deutsche Sprache v. Komise „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se rozhodnutí Komise o změně vizuální podoby tiskového centra v budově Berlaymont, jejíž popis byl omezen na francouzský a anglický jazyk — Částečné odepření přístupu — Prohlášení Komise o neexistenci dokumentů — Presumpce legality — Nesprávné právní posouzení — Povinnost uvést odůvodnění“