Писмен въпрос E-5332/06, зададен от Paul Rübig (PPE‑DE) на Комисията. Оценка и разглеждане на кандидатурите за вътрешноевропейска стипендиантска програма Мария Кюри