Kohtuasi T-746/15 R: Avaliku Teenistuse Kohtu presidendi 18. jaanuari 2016. aasta määrus – Biofa versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Taimekaitsevahend — Põhiaine naatriumvesinikkarbonaat heakskiitmine — Kohaldamise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)