Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7816 – EGP/F2i/JV) (Text av betydelse för EES)