Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7816 – EGP/F2i/JV) (Dokuments attiecas uz EEZ)