Заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer представено на13 януари 2004 г.