Lieta T-111/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedums – Ryanair un Airport Marketing Services/Komisija (Valsts atbalsts – Nolīgumi, kas noslēgti starp Šarantas lidostu jaukto arodbiedrību un Ryanair un tās meitasuzņēmumu Airport Marketing Services – Lidostas pakalpojumi – Mārketinga pakalpojumi – Lēmums, ar ko atbalsts ir atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un ir uzdots to atgūt – Valsts atbalsta jēdziens – Valsts vainojamība – Tirdzniecības un rūpniecības palāta – Priekšrocība – Privātā ieguldītāja kritērijs – Atgūšana – Pamattiesību hartas 41. pants – Tiesības piekļūt lietas materiāliem – Tiesības tikt uzklausītam)