Решение на Съда (първи състав) от 21 юни 1988 г. # Sportex GmbH & Co. срещу Oberfinanzdirektion Hamburg. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Тарифно класиране. # Дело 253/87. Sportex TITJUR