Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/587 2021 m. balandžio 12 d. kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane