Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9870 — Total Direct Energie/Kernaman) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 257/03