Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 6 април 2000 г.