Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/586 z dne 12. aprila 2021 o spremembi Odločbe 2007/330/ES o odpravi prepovedi pretoka nekaterih proizvodov živalskega izvora na otoku Ciper v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 866/2004 in določitvi pogojev za pretok teh proizvodov v zvezi s „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ (ZOP) (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 2386) (Besedilo velja za EGP)