Регламент (ЕО) № 671/95 на Комисията от 29 март 1995 година за разпределяне на специфични референтни количества на някои производители на мляко и млечни продукти в Австрия и Финландия