Padomes Lēmums (ES) 2020/1153 (2020. gada 30. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus