Резолюция на Европейския икономически и социален комитет в подкрепа на Шенгенското споразумение — Свободно движение, подкрепа за Шенген