/* */

Решение на Общия съд (шести състав) от 14 януари 2016 г.#The Cookware Company Ltd срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).#Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „VITA+VERDE“ — По-ранна словна марка „VITAVIT“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009.#Дело T-535/14. Решение на Общия съд (шести състав) от 14 януари 2016 г.