Дело C-47/15: Решение на Съда (голям състав) от 7 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Sélina Affum/Préfet du Pas-de-Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Директива 2008/115/ЕО — Общи стандарти и процедури за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Задържане — Национална правна уредба, която в случай на незаконно влизане предвижда наказание лишаване от свобода — Транзитно преминаване — Многостранна договореност за обратно приемане)