Дело T-409/14: Определение на Общия съд от 22 юни 2016 г. — Marcuccio/Европейски съюз (Иск за обезщетение — Жалбоподател, спрял да отговаря на писмата на Общия съд — Липса на основание за произнасяне)