Lieta T-289/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 12. jūlija spriedums — Keolis CIF u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsta shēma, ko Francija īstenojusi laikā no 1994. līdz 2008. gadam — Ildefransas reģiona piešķirtas subsīdijas investīcijām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar iekšējo tirgu — “Pastāvoša valsts atbalsta” un “jauna valsts atbalsta” jēdzieni — LESD 107. pants — LESD 108. pants — Regulas (ES) 2015/1589 1. panta b) punkta i) un v) apakšpunkti — Noilguma termiņš — Regulas 2015/1589 17. pants)