Sag T-289/17: Rettens dom af 12. juli 2019 — Keolis CIF m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte — støtteordning gennemført af Frankrig fra 1994 til 2008 — investeringstilskud tildelt af regionen Île-de-France — afgørelse, hvorved støtteordningen erklæres uforenelig med det indre marked — begreberne »eksisterende støtte« og »ny støtte« — artikel 107 TEUF — artikel 108 TEUF — artikel 1, litra b), nr. i) og v), i forordning (EU) 2015/1589 — forældelsesfrist — artikel 17 i forordning 2015/1589)