Zadeva C-273/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 22. junija 2020 – Bundesrepublik Deutschland/SW