Mål C-41/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 25 januari 2017 – Isabel González Castro mot Mutua Umivale och Prosegur España S.L.