Дело F-69/15: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 30 юни 2016 г. — Kaufmann/Комисия (Публична служба — Социално осигуряване — Обща здравноосигурителна схема — Услуги за гледане на болни — Предварително разрешение — Условия — Задължение за наемане на правоспособни лица за извършването на услуги за гледане на болни и за грижи, полагани от медицински сестри — Принцип на недопускане на дискриминация — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Задължение за полагане на грижа — Граници — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание — Разпореждане до администрацията — Явна недопустимост — Член 81 от Процедурния правилник)