Pozměněný návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)$