Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1824 z dne 2. decembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2468 o določitvi upravnih in znanstvenih zahtev za tradicionalna živila iz tretjih držav v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (Besedilo velja za EGP)