Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1824 tat-2 ta’ Diċembru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2468 li jistabbilixxi rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi li jikkonċernaw ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar ikel ġdid (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)