Заключение на генералния адвокат Fennelly представено на16 септември 1999 г.