predmet T-568/18: Presuda Općeg suda od 7. studenoga 2019. – Local-e-motion protiv EUIPO-a –Volkswagen (WE) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije WE – Raniji nacionalni verbalni žig WE – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)