Sag T-568/18: Rettens dom af 7. november 2019 – Local-e-motion mod EUIPO – Volkswagen (WE) (EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket WE – det ældre nationale ordmærke WE – relativ registreringshindring – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)