Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 21 maja 2020 r. 2020/C 174/02