Обменен курс на еврото (Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.) 21 май 2020 година 2020/C 174/02