Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1738, annettu 28 päivänä syyskuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta$