C/2016/6375 Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1738 на Комисията от 28 септември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин