Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1