Заключение на генералния адвокат La Pergola представено на24 октомври 1996 г.