Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner (Räntesats vid den transaktion som närmast föregick det angivna datumet. Vid refinansieringstransaktioner till rörlig ränta är räntesatsen marginalräntesatsen.): 0,00 % den 1 maj 2020 Eurons växelkurs (Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.) 4 maj 2020 2020/C 148/02