Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties (Rentevoet die is toegepast op de laatst uitgevoerde transactie voor de opgegeven dag. In geval van een tender met variabele rente, verwijst deze rentevoet naar de marginale interestvoet.): 0,00 % per 1 mei 2020 Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 4 mei 2020 2020/C 148/02