Kamatna stopa koju primjenjuje Europska središnja banka u svojim glavnim operacijama refinanciranja (Stopa primijenjena na najnoviju operaciju izvršenu prije navedenog datuma. U slučaju ponude s promjenjivom kamatnom stopom, kamatna stopa je marginalna stopa.): 0,00 % na dan 1. svibnja 2020. Tečajna lista eura (Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.) 4. svibnja 2020. 2020/C 148/02