Stanovisko Evropského výboru regionů Program na podporu reforem a evropská funkce investiční stabilizace