Vec C-604/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. januára 2016 – Alcoa Trasformazioni Srl/Európska komisia, Talianska republika (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá Talianskou republikou Alcoa Trasformazioni Srl — Preplatenie časti nákladov za elektrinu, ktorú tejto spoločnosti fakturoval poskytovateľ, z Vyrovnávacieho fondu — Nezlučiteľnosť so spoločným trhom — Výhoda — Povinnosť Európskej komisie vypracovať ekonomickú analýzu)