Zaak C-604/14 P: Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 21 januari 2016 — Alcoa Trasformazioni Srl/Europese Commissie, Italiaanse Republiek (Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Staatssteun — Steun van de Italiaanse Republiek aan Alcoa Trasformazioni Srl — Terugbetaling door het egalisatiefonds van een deel van de aan die onderneming door haar leverancier in rekening gebrachte elektriciteitskosten — Onverenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt — Voordeel — Verplichting voor de Europese Commissie om een economische analyse te maken)