Kohtuasi C-604/14 P: Euroopa Kohtu 21. jaanuari 2016. aasta määrus – Alcoa Trasformazioni Srl versus Euroopa Komisjon, Itaalia Vabariik (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Riigiabi — Itaalia poolt Alcoa Trasformazioni Srl-ile antud abi — Nimetatud äriühingule tema tarnija poolt esitatud elektriarvete ühe osa tasumine tasakaalustusfondi poolt — Ühisturuga kokkusobimatus — Eelis — Euroopa Komisjoni kohustus viia läbi majanduslik analüüs)