Регламент (ЕИО) № 1746/85 на Комисията от 26 юни 1985 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 2289/83 относно определяне на разпоредби за прилагане на членове 70—78 от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета относно установяване на режим на Общността за освобождаване от митни сборове PROPCELEX